Společnost MARVANSTAV, s.r.o. nabízí a poskytuje:

 • rekonstrukce bytových prostor

 • rekonstrukce nebytových prostor

 • půdní nástavby a vestavby

 • novostavby nebytové

 • novostavby RD

 • rekonstrukce koupelen a bytových jader

 • sádrokartony

 • střechy

 • obklady a dlažby

 • elektroinstalace

 • vodoinstalace

 • topení

 • kanalizace

 • montáž tepelných čerpadel

   

 

V oboru stavebnictví:

 • Pomůžeme s výběrem zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a územní rozhodnutí. Poskytneme Vám seznam z naší databáze ověřených autorizovaných projekčních kanceláří a autorizovaných projektantů k výběru toho nejvhodnějšího pro Váš investiční záměr včetně vypracování několika architektonických studií.
 • Poskytneme osobní konzultaci s Vámi jako investorem, projektantem a zástupcem naší společnosti, jako s možným dodavatelem stavebních prací o volbě nejvhodnějších materiálů, technického vybavení a použitých technologií a stavebních postupů.
 • Zpracujeme Vám cenovou kalkulaci dle projektové dokumentace, výkazu výměr, nebo zadávacích podmínek jako jeden z možných dodavatelů stavby.
 • Zpracujeme harmonogram prací včetně technologických přestávek.
 • Zajistíme pravidelné kontrolní dny na stavbě za účasti všech stran.
 • Operativní a bez zbytečných průtahů, řešení nenadálých vzniklých situací na stavbě, které by mohly přivodit škody na majetku či zdraví dotčených stran.
 • Při výběru naší společnosti jako dodavatele stavby garantujeme bezproblémový průběh prací až do dokončení díla, jeho předání investorovi na základě předávacího protokolu podepsaného smluvními stranami a všech ostatních dokumentů potřebných k zahájení kolaudačního řízení.
 • Na základě plné moci uzavřené mezi dodavatelem a investorem jednáme s dotčenými subjekty (plynárna, energetici, vodárny a kanalizace, telekomunikační společnosti, stavební úřad atd.)
 • Dále Vám předáme podrobnou fotodokumentaci z průběhu stavby s detaily provedení skrytých konstrukcí a zakreslení skutečného stavu do projektové dokumentace (v případě změn) k archivaci.

V oblasti samotných řemeslných prací a stavebních celků HSV a PSV provádíme, nebo zajišťujeme tyto práce:

 • Stavby, rekonstrukce, přístavby rodinných domů
 • Stavby, rekonstrukce, bytových domů a bytů
 • Půdní nástavby a vestavby
 • Revitalizace panelových domů
 • Zateplování staveb
 • Rekonstrukce bytových jader ( do sedmi dnů )
 • Údržba bytových fondů
 • Oceňování staveb programem RTS z projektu, nebo výkazu výměr
 • Realizace inženýrských sítí
 • Suchá výstavba
 • Malířské a natěračské práce
 • Tesařské práce
 • Pokrývačské a klempířské práce
 • Izolatérské práce
 • Obkladačské a dlaždičské práce
 • Vodoinstalatérské a topenářské práce
 • Elektroinstalace
 • Montáž tepelných čerpadel

 


Kontakt

MARVANSTAV, s.r.o.

Březina 147
Březina
67905


Michal Marvan
+420 777 658 944
IČO: 29296978